ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Η ΠΑΡΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ στο πέρασμα των χρόνων δραστηριοποιήθηκε κυρίως σε έργα υποδομής και συγκεκριμένα σε εργασίες χωματουργικές, τεχνικά έργα, εργασίες οδοστρωσίας, εργασίες ασφαλτικών και σημάνσεις οδών. Την τελευταία δεκαετία η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως σε έργα υποδομής Αιολικών Πάρκων και δημόσια έργα (χωματουργικά, τεχνικά, οδοστρωσίες, ασφαλτικά, σήμανση). Παραθέτουμε κάποια από αυτά :

parnon-techniki-gallery-15

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Image
 • Εκσκαφή και επανεπίχωση
  θεμελίων ανεμογεννητριών σε
  αιολικό πάρκο στο
  Όρος Ορθολίθι,
  Δήμου Τροιζηνίας,
 • Κατασκευή αιολικού σταθμού
  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
  Γκρόπες – Ράχη Γκιώνη
  του Δήμου Μονεμβασιάς
 • Κατασκευή οδοποιίας
  μήκους 10+000
  Λύρκειο Όρος
  Δήμου Νεστάνης,
 • Κατασκευή αιολικού σταθμού
  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
  άνω Δολιανά Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 • Κατασκευή αιολικού σταθμού
  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
  Προφήτης Ηλίας
  Δήμου Ανατολικής Μάνης
 • Εκσκαφές και επιχώσεις σε
  βαννοστάσια (LVS) Κορίνθου
  και Δερβενακίων
 • Κατασκευή του αγωγού φυσικού
  αερίου υψηλής πίεσης
  από τους Αγ. Θεοδώρους
  έως τη ΔΕΗ Μεγαλόπολης
 • Χωματουργικές εργασίες στα
  πλαίσια του έργου
  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
  στην ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης.
 • Κατασκευή έργων μεταφοράς
  και διανομής νερού άρδευσης
  από δίκτυα Αναβάλου
  στους δήμους Ασκληπειού
  και Επιδαύρου.
 • Κατασκευή έργων μεταφοράς
  στον Δήμο Αχαίας.
 • Χωματούργικες εργασίες στην
  περιοχή της Ηλείας.
 • Κατασκευή οδοποιίας μήκους 5+500 σε αιολικό πάρκο στο Όρος Ορθολίθι, Δήμου Τροιζηνίας, Ν. Πειραιώς.
 •  Διαμόρφωση χώρων ανέγερσης ανεμογεννητριών και κτιρίου ελέγχου σε αιολικό πάρκο στο Όρος Ορθολίθι, Δήμου Τροιζηνίας, Ν. Πειραιώς.
 •  Παραγωγή αδρανών υλικών σε αιολικό πάρκο στο Όρος Ορθολίθι,  Δήμου Τροιζηνίας, Ν. Πειραιώς.
 •  Κατασκευή οδοποιίας μήκους 10+000 σε αιολικό πάρκο στο Λύρκειο Όρος, Δήμου Νεστάνης, Ν. Αρκαδίας.
 •  Κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας σε αιολικό πάρκο στο Λύρκειο Όρος, Δήμου Νεστάνης, Ν. Αρκαδίας
 •  Εκσκαφή και επανεπίχωση θεμελίων ανεμογεννητριών σε αιολικό πάρκο στο Όρος Ορθολίθι, Δήμου Τροιζηνίας, Ν. Πειραιώς.
 •  Εκσκαφή, καταβιβασμός αγωγού, επίχωση και αποκατάσταση ROW σε συνολικό μήκος 25KM στο έργο : «Κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης από τους Αγ. Θεοδώρους έως τη ΔΕΗ Μεγαλόπολης» της εργοληπτικής εταιρείας  ABAΞ Α.Ε.
 •  Κατασκευή φρεατίων εισόδου και εξόδου σε διατρήσεις του προαστιακού, εκσκαφές και επιχώσεις σε βαννοστάσια (LVS) Κορίνθου, Δερβενακίων και Τρίπολης, παραγωγή επί τόπου θραυστού υλικού κατάλληλου για επίχωση, υπεύθυνη και αξιόπιστη συνεργασία παράλληλα με τα λοιπά συνεργεία συγκολλητών, ραδιογράφων, μονωτών κλπ, έτος κατασκευής 2013-2014.
 •  Κατασκευή αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εργοληπτικής εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. στη θέση «ΣΠΙΘΑΡΙ» Ν. Αργολίδας. Ο σταθμός ισχύος 2,55ΜW κατασκευάστηκε εξ ‘ ολοκλήρου από την εταιρεία μας όσον αφορά τις χωματουργικές εργασίες (διάνοιξη οδοποιίας-εκσκαφή πλατειών και βάσεων-εκσκαφή και επίχωση χαντακιών), την παραγωγή των αδρανών υλικών και φυσικά την κατασκευή της οδοστρωσίας, έτος κατασκευής 2015.
 •  Κατασκευή αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της κατασκευαστικής εταιρείας ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ισχύος 40MW στη θέση «Λύρκειο όρος» Ν. Αρκαδίας και Ν. Αργολίδας. Το αντικείμενο των εργασιών αφορούσε χωματουργικές εργασίες (διάνοιξη οδοποιίας-εκσκαφή πλατειών και βάσεων-εκσκαφή και επίχωση χαντακιών) και την παραγωγή των αδρανών υλικών, έτος κατασκευής 2015-2016.
 •  Διάνοιξη – διαμόρφωση και προμήθεια αδρανών υλικών δρόμου πρόσβασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη θέση Δραγούνι Αρκαδίας της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Α.Ε. ισχύος 2,55ΜW, έτος κατασκευής 2016.
 • Κατασκευή αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εργοληπτικής εταιρείας «ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε.Π.Ε.» στη θέση «ΒΟΥΒΑΛΑ» Ν. Αργολίδας, ισχύος 7,2ΜW. Η εταιρεία μας όσον ανέλαβε την διάνοιξη και διαμόρφωση εσωτερικής και εξωτερικής οδοποιίας, την εκσκαφή πλατειών και βάσεων, την εκσκαφή και επίχωση χαντακιών καθώς και την κατασκευή της οδοστρωσίας, έτος κατασκευής 2017.
 •  Κατασκευή αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας «Π.Κ. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» στη θέση «Καλογεροβούνι – Πούλος» «Γκρόπες – Ράχη Γκιώνη» του Δήμου Μονεμβασιάς Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ. Το αντικείμενο των εργασιών αφορούσε χωματουργικές εργασίες εκσκαφής και επίχωσης χαντακιών και κατασκευή σωληνωτών αγωγών απορροής ομβρίων υδάτων, έτος κατασκευής 2017-2018.
 •  Χωματουργικές εργασίες εκσκαφής χάνδακος, καταβιβασμός σωλήνα και τελική επίχωση των εταιρειών ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. και ΕΡΓΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», έτος κατασκευής 2018.
 •  Κατασκευή αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας «Ν. ΚΗΔΑΛΙΩΝ Α.Τ.Ε.» στη θέση «ΚΟΥΚΟΥΡΑ» άνω Δολιανά Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Το αντικείμενο των εργασιών αφορούσε χωματουργικές εργασίες διάνοιξης οδού πρόσβασης, εκσκαφή και επίχωση χαντακιών καθώς και την κατασκευή της οδοστρωσίας, έτος κατασκευής 2018-2019.
 •  Χωματουργικές εργασίες στα πλαίσια του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ» στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ, έτος κατασκευής 2018-2019.
 •  Κατασκευή αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας «ΣΙΛΣΙΟ Κατασκευές Πυριτίου Α.Ε.» στις θέσεις «Μακρυλάκωμμα» και «Προφήτης Ηλίας» του Δήμου Ανατολικής Μάνης Ν. Λακωνίας, ισχύος 55,30ΜW. Η εταιρεία μας ανέλαβε την αρχική διάνοιξη της εσωτερικής και εξωτερικής οδοποιίας, την εκσκαφή πλατειών και βάσεων, την εκσκαφή και επίχωση χαντακιών καθώς και την κατασκευή της οδοστρωσίας, έτος κατασκευής 2018-2019.
 • Κατασκευή τεχνικών έργων για την συντήρηση των εγκαταστάσεων αγωγού φυσικού αερίου για λογαριασμό της εταιρείας Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ – ΑΒΑΞ Α.Ε., έτος κατασκευής 2019-σε εξέλιξη.
 • Κατασκευή δύο φωτοβολταϊκών πάρκων 2×500Κw στην περιοχή Κρεστένων Ηλείας., έτος κατασκευής 2020.
 • Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 12Μw στην θέση «ΣΤΑΥΡΙΑ» Αγιωργητίκων Ν. Αρκαδίας, έτος κατασκευής 2021.
 • Εργασίες κατεδάφισης οικοδομών ιδιοκτησίας εταιρείας Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ, έτος κατασκευής 2021.
 • Κατασκευή φωτοβολταϊκού, πάρκου ισχύος 30Μw στην δημοτική ενότητα Θίσβης, δήμου Θηβαίων, έτος κατασκευής 2021.
(ΟΡΟΣ ΛΥΡΚΕΙΑΣ/ELTEX ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.)
ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ (ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΝΔΥΛΑΣ )
ΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.)
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΙΟΥ (J&P AVAJ S.A.)