ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

parnon-techniki-gallery-45

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ΠΑΡΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ είναι μία από τις πιο δυναμικές και ταχύρρυθμα αναπτυσσόμενες εταιρίες στην παροχή υπηρεσιών όσον αφορά τους κατασκευαστικούς κλάδους δημοσίων και ιδιωτικών έργων υποδομής.
Δραστηριοποιείται από το 1987 με κατασκευές έργων οδοποιίας, τεχνικών εργασιών, υδραυλικών, χωματουργικών καθώς και παραγωγής αδρανών υλικών στους νομούς Αρκαδίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Κορινθίας και Αττικής.

Τα τελευταία δέκα (12) χρόνια δραστηριοποιείται σε μεγάλο ποσοστό στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικότερα σε έργα υποδομής παραγωγής πράσινης ενέργειας. Από το 2020 η εταιρεία διαθέτει αδειοδοτημένη μονάδα ΑΕΚΚ στις εγκαταστάσεις της στην ΒΙΠΕ Τρίπολης.

Με την απόκτηση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, έχοντας άρτια εκπαιδευμένο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό με 35 χρόνια ιστορία η ΠΑΡΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ εγγυάται την ασφάλεια και την ποιότητα κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων στον ελληνικό χώρο.

ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ

Η ΠΑΡΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ από την πρώτη μέρα ίδρυσής της, έχει βασιστεί περισσότερο από τα λόγια ή τα έργα σε μία αναπτυξιακή δομή που στηρίζεται στην ακλόνητη αφοσίωση της κατασκευής μόνιμων δομών και που επιμένει ότι η δουλειά του σήμερα είναι η κληρονομιά του αύριο. Μια έμφυτη αίσθηση της επίτευξης των στόχων μέσω της συλλογικής προσπάθειας και της σκληρής δουλειάς είναι η πεποίθηση ότι κάθε πελάτης, κάθε προμηθευτής και κάθε υπάλληλο αξίζει το σεβασμό και την ανταμοιβή για την επιλογή του. Η ΠΑΡΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ είναι περήφανη για την οικοδόμηση της τελειότητας μέσω της αφιέρωσης των εργαζομένων της και της εταιρικής δέσμευσης για την εξασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών για τους πελάτες της. Εξακολουθούμε να χτίζουμε το μέλλον βασιζόμενοι σε 35 χρόνια αρτιότητας και αξιοπιστίας.

parnon-techniki-gallery-27
parnon-techniki-gallery-4

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της ΠΑΡΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ είναι :

Να παρέχει άρτιες κατασκευές εντός χρόνου και προϋπολογισμού.

Οι κατασκευές να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των πελατών και τις λειτουργικές τους απαιτήσεις.

Οι συνεργάτες και οι πελάτες μας να είναι ικανοποιημένοι και επιτυχημένοι.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι πρωταρχικό στοιχείο της καθημερινής δραστηριότητας της εταιρίας. Όλα τα εργοτάξια έχουν λάβει σαφείς εντολές για μηδενική επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος στα όρια του κατορθωτού.

ΥΓΕΙΑ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η Υγεία και Ασφάλεια αποτελεί βασική προτεραιότητα της εταιρίας σε κάθε της δραστηριότητα. Η εξασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος για το δικό μας προσωπικό σε όλους τους χώρους εργασίας, αποτελεί το πρώτο βήμα σε οποιοδήποτε έργο αναλαμβάνει η εταιρία. Το όραμά μας είναι ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς ανεπιθύμητα συμβάντα, τραυματισμούς και ατυχήματα και προς αυτή την κατεύθυνση βαδίζουμε καθημερινά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜΕΣΩ ISO 9001, 14001 & 45001)
Βασική αρχή και δέσμευση της ΠΑΡΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε είναι η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, με το ελάχιστο δυνατό κόστος μειώνοντας παράλληλα στο ελάχιστο την αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και διασφαλίζοντας την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, τηρώντας πάντα την κείμενη εργατική νομοθεσία περί ασφάλειας και υγείας σε εργοταξιακούς χώρους.
Προς επίτευξη των ανωτέρω η εταιρεία έχει εξασφαλίσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Υγείας – Ασφάλειας εργαζομένων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, & ISO 45001:2018, τα οποία και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες της εξασφαλίζοντας ποιοτικό αποτέλεσμα προς ικανοποίηση των πελατών της.